/143306421020079400_SKULP.GRAV.jpg

Om kunstklubben

Det er Kunstklubben Faxes ambition at være en levedygtig kunstforening med varierede arrangementer, der tiltrækker forskellige mennesker med interesse for billedkunst og anden kunst i tiden.
Kunstklubben skal udvikle sig til at blive et aktiv for kunstinteresserede borgere i regionen og skabe et lokalt engagement for kunst.
Foreningens aktiviteter er at tilrettelægge udflugter med museums-eller værkstedsbesøg, samt at arrangere kunstforedrag og udstillinger.

Bestyrelsen

Gudrun Møller, formand
gudrunmoller@live.dk
Arne Skovbæk, næstformand
arsklilleelmue4654@gmail.com
Bent Lystrup Andersen, kasserer
bentlystrup@hotmail.dk


Erik Rønholt, sekretær
kunstklubbenfaxe@gmail.com
Inger Andersen
inan@faxekommune.dk

Suppleanter:

Hugo Møller
dorthe.haven@gmail.com

Jørgen Christensen
19karlo45@gmail.com

Som bilagskontrollant fortsætter

???

Supp. er Jørgen Christensen
 
 

Vedtægter

Læs dem ved at klikke HER (åbner i nyt vindue)
 

Kunstklubben Faxe - Persondatapolitik

 
Kunstklubben Faxe arbejder for at udbrede kendskab til kunst til medlemmerne af foreningen, og gerne også til andre interesserede, som kan tilmelde sig enkeltarrangementer
og modtage Nyhedsbrevet med information om klubbens aktiviteter.
 
Indsamling af personoplysninger
For at have en registrant over medlemmerne, og for at kunne sende Nyhedsbreve til dem og andre interesserede bruger vi:
: for- og efternavn
: mailadresse
 
Samtykke
Ved indmeldelse i foreningen accepterer man at modtage Nyhedsbrev. Andre interesserede kan tilmelde sig Nyhedsbrevet ved direkte henvendelse til bestyrelsens sekretær.
Videregivelse af oplysninger
Personoplysningerne behandles på sekretærens, formandens og kassererens computer. Der sendes meddelelser og Nyhedsbreve ud via gmail.
 
Afmelding af Nyhedsbreve
Nyhedsbrevene kan afmeldes ved henvendelse til sekretæren
 
Brug og opbevaring af personoplysninger
Personoplysningerne bruges til information om aktiviteter og til administration af medlemskabet af Kunstklubben. Vi giver ikke dine oplysninger videre til tredjemand.
Vi gemmer oplysningerne så længe du er medlem af klubben eller er tilmeldt Nyhedsbrevet.
Herefter højst i 2 år.
Dine rettigheder
Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du mener at vores behandling af personoplysninger ikke lever op til lovgivningens krav
Skriv til os, hvis
: du ønsker at få adgang til dine persondata
: ønsker at få dine persondata rettet eller slettet
: ønsker at gøre indsigelse mod vores behandling af persondata i forbindelse med Nyhedsbrevet eller medlemskabet
: ønsker at klage til Datatilsynet
Vi svarer senest 1 uge efter, vi har fået din henvendelse
 
Kontaktoplysninger og dataansvarlig
Sekretæren i Kunstklubben Faxe